Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

ششمین رزمایش اقتدار هوایی فداییان حریم ولایت

ششمین رزمایش اقتدار هوایی فداییان حریم ولایت


آغاز ششمین رزمایش اقتدار هوایی فداییان حریم ولایت نیروی هوایی ارتش

ششمین رزمایش اقتدار هوایی فداییان حریم ولایت نیروی هوایی ارتش در اصفهان آغاز شد. به گزارش خبرگزاری صداوسیما ،فرمانده پایگلاه شهید بابایی اصفهان گفت: در این رزمایش بخشی از توان نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در صیانت و دفاع از حریم هوایی میهن اسلامی در منطقه عمومی اصفهان به نمایش گذاشته می شود. امیر روزخوش افزود: هواپیماهای شکاری رهگیر، شکاری بمب افکن، ترابری نیمه سنگین و سبک، هواپیماهای ارتباطی و شناسایی، سوخت رسان و انواع پهپادها در این رزمایش حضور دارد. سخنگوی رزمایش افزود: عکسبرداری از منطقه عملیات به پایان رسیده و نخستین بمباران هواپیماها هم در این رزمایش به اهداف فرضی شلیک می شود. به گفته وی مرحله اول این رزمایش شامل گسترش آماده سازی تجهیزات و فراخوان نیروها از سراسر کشور در 2هزارو500کیلومتر مربع وسعت هفته گذشته اجرا شده است. این رزمایش در سه روز برگزار می شود.