جهش تولید | دوشنبه، ۵ آبان ۱۳۹۹

شرط حضور - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

شرط حضور

Loading the player...

فردی روی مزار حاج قاسم در حال گریه کردن است .در فلاش بک های ذهنی او جوان بدست اقای مردانی که به علت دزدی گرفتار می شود ،او التماس می کند که او را رها کند ،مردانی از او می خواهد شرط رهایی او این است که حالا که وقت نماز است با او به مسجد برود و از او میخواهد که هرروز به مسجد بیاید و در ادای نمازهایی که برای پدر مردانی می خواند حقوق بگیرد .جوان متنبه شده است و مسجدی می شود .


Requirement to attend
The Man was crying on the tomb of Haji Qasim .we can understand with a flash back that Mr Mardani arrested him because of theft. Young man begged him to release him .Mr Mardani accept his request if he came with him for praying in mosque .he want young man came mosque every day & pray for Mr Mardani's father and are paid. He became regretful and like mosque.