شرح صحیفه سجادیه

شرح صحیفه سجادیه، شرح دعاهای حضرت سجاد، مسائل سیاسی، مسائل روز و بحث های اخلاقی

Loading the player...
سال تولید: 1397
عوامل تولید:

تهیه کننده: محسن میرزایی

تصویربرداران:حسین قمیان،علی خواجویی

دستیار تهیه: مجتبی صادقیان

کارشناس مذهبی: احمد مقیمی