نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

شرایط شرکت در مسابقه 33

شرایط شرکت در مسابقه 33


 

ضوابط واجدین شرایط شرکت در برنامه :

حضور خانم ها و آقایان در تمامی رده های سنی آزاد است.

شرکت در این دوره برنامه 33، منوط به داشتن استعداد ، فقط در زمینه مهارت های گویندگی ،خوانندگی و بازیگری خواهد بود.

رعایت موازین اخلاقی  و شرعی طبق قوانین سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی الزامی است.

حضور شرکت کنندگان در استودیو برنامه (شهر اصفهان) و مطابق با برنامه زمانبندی گروه برنامه ساز، الزامی است و شرکت کننده موظف است در زمان مقرر در محل تعیین شده حضور داشته باشد.

در ثبت نام اولی ، شرکت کنندگان ، شرکت کنندگان هیچ هزینه ای پرداخت نمی کنند و در صورت راهیابی به مرحله اصلی ، هزینه های آموزشی از شرکت کنندگان دریافت می شود .

شرکت در تمام مراحل مسابقه در فاز اول به شکل انفرادی است.