جهش تولید | شنبه، ۳ آبان ۱۳۹۹

شتاب حرکت علمی کشور به هیچ عنوان کند یا متوقف نشود - تولیدات فضای مجازی

 

 

تولیدات فضای مجازی

شتاب حرکت علمی کشور به هیچ عنوان کند یا متوقف نشود

رهبر معظم انقلاب :
 
شتاب حرکت علمی کشور به هیچ عنوان کند یا متوقف نشود

جدیدترین ها