جهش تولید | یک‌شنبه، ۴ آبان ۱۳۹۹

شادترین کودک مدینه - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

شادترین کودک مدینه

Loading the player...

پیامبر برای خواندن نماز عید به مسجد می رود ومردم دسته دسته جمع می شوند و به سخنان حضرت گوش می کنند

کودکان هم شادمانه عید را جشن می گیرند و بازی می کنند پیامبر (ص) متوجه بازی کودکان شده و سکوت می کنند

پیر مردی در میان جمع از پیامبر می خواهن که به سخنان خود ادامه دهند وپیامبر اکرم (ص) آرام و با لبخندی شیرین به سوی کودکان می رود تا آنها را نوازش کند. ناگهان پیامبر متوجه کودکی می شود که تنها و غمگین تکیه به درختی داده است پیامبر به سوی او می رود و حالش را می پرسد .

رسول خدا با مهربانی از کودک می پرسد که چرا با کودکان دیگر بازی نمی کند و می گوید هرچه در دل داری بگو من هر چه می خواهی برایت فراهم می کنم .کودک لب به سخن گشود و گفت : دوستانم به من می گویند تو پدر نداری آخر پدی من شهید شده است ، پیامبر کودک را در آغوش می گیرد و می گوید مرا مثل پدر خودت بدان و این را هم بدان که همه دوست دارند به مقام پدر شهید تو برسند

عوامل برنامه

نویسنده : احمد فخا پور ، سید کاظم صائمین نسرین عزتی

تهیه کننده : سید محمد صائمین

کارگردان : امیر رخ فروز، رسول شیری