سی سردار

برنامه ی سی سردار با ساختار نمایشی به بررسی زندگی سرداران شهیدِاستانهای مختلف ایران میپردازد .و مخاطب را با راه وروش واهداف این عزیزان بیشتر آشنا میکند .

Loading the player...
عوامل تولید:

تنظیم برای پخش : رادیو اصفهان

تاریخ تولید: 1395