جهش تولید | پنج‌شنبه، ۱ آبان ۱۳۹۹

سید هاشم میرصفایی - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

سید هاشم میرصفایی

سید هاشم میرصفایی از جانبازان و آزادگان سرافراز شهرستان لنجان است که در جبهه های جنگ به اسارت دشمن در می آید و در آنجا لذت بخش ترین کار برایش نوشتن نامه برای همسر و بچه هایش بود و در همان جا یادگاری های برایشان درست می کرد.
او اکنون مدیر عامل یک خیریه در فولاد شهر اصفهان است