جهش تولید | شنبه، ۳ آبان ۱۳۹۹

سپیدارها - نمایش محتوای موسیقی

 

 

سپیدارها

 

کلیپ ای سپیدارها کاری است  تهیه شده  از سیمای مرکز اصفهان که بهمت برنامه سازان مرکز تولید  شده و از سیمای مرکز اصفهان پخش شده است.