جهش تولید | چهارشنبه، ۳۰ مهر ۱۳۹۹

سوار بر امواج - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

سوار بر امواج

Loading the player...

و تنها صداست که می ماند... .

برای بعضیا رادیو رسانه ای خیال انگیز و برای بعضی دیگه خاطره انگیزه.

وقتی سری به خاطراتمون میزنیم ،می بینیم رادیو جزئی از زندگی هممون بوده، جعبه ای کوچیک روی طاقچه ی روزگار کودکی، نوجوونی،بزرگسالی و حتی کهنسالیمون.

رادیو همیشه ما رو سوار بر امواج ناپیدای خودش به گوشه و کنار جهان برده. گاهی به دنیای پیچیده و متفاوت اخبار..... و گاهی هم به دنیای ساده و قشنگ قصه ها….

خلاصه که رادیو ، همیشه ی زندگی حرفی برای گفتن داره.کافیه بهش گوش بسپاری تا این رسانه ی دوست داشتنی بهت ثابت کنه که هم طراوت و بداعت امروز رو داره و هم اصالت و هویت گذشته رو...
راستی میونه ی شما با رادیوی شهرمون چطوره؟؟؟
رادیو اصفهان....

Only sound that remains
Radio is memorable for some people & wonder for others. When we review our memories, we can see radio is always being in our live. A small box on the niches of our childhood, adult & even oldness.  Radio always moves our mind in all over the world. Some times in different & complex world of news & some times in simple & beautiful worlds of story.
As a short, Radio always has a new word s in our life. You should just listen it to understand the freshness & novel of its new world & originality & identity of its past.
In reality what is your relationships with the radio of our city.
Isfahan radio
Riding the waves-Neda  Abasi