جهش تولید | چهارشنبه، ۸ بهمن ۱۳۹۹

سنت ها در فرهنگ مردم اصفهان - نمایش محتوای صدا

 

 

سنت ها در فرهنگ مردم اصفهان

تهیه کننده: ویکتوریا براری، زهرا فدایی

برنامه سنتها در فرهنگ مردم به بازگویی سنت های پسندیده مردم اصفهان در شهرستان های مختلف می پردازد ، ضمن این که از مناطق مختلف که این سنت و آداب را ندارند گزارش تهیه شده ، ارائه می گردد.

از مهمترین اهدافی که در برنامه به آن پرداخته میشود میتوان به معرفی سنت های بومی و محلی ، اهتمام به بیان این سنت ها به عنوان یک میراث ماندگارف عمل به سنت های پسندیده بومی و محلی اشاره کرد

با توجه به بافت فرهنگی استان اصفهان و آداب و سنن خاصی که در استان وجود داشته و امروزه دستخوش تغییر شده ، تهیه و تولید برنامه ای که این آداب و سنن را به نسل امروز معرفی کند لازم است.

سال تولید: 1397