جهش تولید | چهارشنبه، ۷ آبان ۱۳۹۹

سلام سرباز - نمایش محتوای صدا

 

 

سلام سرباز

Loading the player...
سلام سرباز


در برنامه سلام سرباز علاوه بر ایجاد فضای خوب  و نشاط آور برای مخاطبان سعی می شود تا با خانواده ها ، فرزندان ذکور خانواده ها ، سربازان و دانشجویان و دانش آموزان  در خصوص این دوران مقدس گپ و گفتگو شود و این دوران که برای برخی قول ساخته شده به دورانی پر از نشاط و تجربه و خاطره انگیز است
در ضمن در خلال برنامه ریس حوزه نظام وظیفه قوانین و مقررات گرفتن دفترچه آماده به خدمت و کلیه مسائل مربوط به سربازی را در قالب یک باکس کارشناسی سه دقیقه ای بیان می دارد تا هم سربازان و هم کسانی که آماده به خدمت شده اند با این قوانین آشنایی و آگاهی می یابند

عوامل برنامه

تهیه کننده : عباس یوسفی

نویسنده : محمد باقر صدر

گوینده : محمد رضا کبیری

گزارشگر : علی مکارمی