Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

سفر به روستا با شبکه اصفهان

سفر به روستا با شبکه اصفهان


در این مستند گزارشی دهیار روستا به عنوان راوی مکان های تاریخی ، گویش و لهجه و محصولات و شغل اهالی روستا و آداب و رسوم آنها را معرفی می کند. همچنین در بخشی دیگر از این مستند به مهاجرت روستاییان و علت و عوامل آن پرداخته می شود و کسانی را که به هر دلیل روستا ی خود را ترک کرده و بعد از سالها امروز باز گشته و با سر مایه گذاری و طراحی ایده های نو به کار آفرینی و آبادانی روستا مشغول هستند معرفی می کند.

مستند گزارشی روستا در 52 قسمت به تهیه کنندگی و کارگردانی رسول انتشاری ، تدوین مریم ایزدی و تصویربرداری امیر امان زاده به مدت 15 دقیقه تولید و دوشنبه ها ساعت 30 : 20  پخش می شود.