جهش تولید | پنج‌شنبه، ۱ آبان ۱۳۹۹

سفر با رادیو - نمایش محتوای صدا

 

 

سفر با رادیو

تهیه شده دررادیو اصفهان

با راديو اصفهان ????
سفر ميكنيم به شهر و روستاهاي
استان پهناور اصفهان ،

پنجشنبه ها ساعت 17:00
اما امروز
٢٤ مرداد همراه با سفر با راديو
در گلپايگان .

اولين جشنواره لبنيات و دومين جشنواره كباب
هنر منبت به عنوان اولين اثر ناملموس در سال ١٣٩٣ و آش حليم گلشهر به عنوان دومين اثر  در سال ١٣٩٧ و كباب گلپايگان به عنوان سومين اثر ناملموس در گلپايگان به عنوان آثار ناملموس اين شهرستان ثبت ملي شد .
و اكنون در ٢٤ و ٢٥ مرداد
اولين جشنواره لبنيات و دومين جشنواره كباب

سال تولید: 1398