جهش تولید | دوشنبه، ۵ آبان ۱۳۹۹

سفالگری - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

سفالگری

Loading the player...

 

سفالگری پس از سبدبافی کهن ترین صنعت است . نخستین آثار سفالین صرفا جنبه عملی و مصرفی داشته است ، سفالگری ایران با تاریخ آن اجین شده است .سفالگری در آن واحد ساده ترین هنرها به لحاظ ابتداعی بودن آن و دشوارترین به لحاظ انتزاعی ترین هنر است .

اصفهان در دوران صفوی یک بار دیگر اقدام به تزیین زرین نقش بر روی سفال نمود و طرحهای کاملا بومی ایران را بکار گرفت ، نقوش نسبتا متراکم گیاهی که اغلب با عناصر منظرهای همراه بود ، ارتباط نزدیکی با نقاشی حاشیه نسخ خطی ، هم از نظر سبک و هم از جهت کاربری رنگهای گوناگون طلایی داشت .

ظروف سفالین اصفهان دارای بدنه زیبا با نقش مایه های رسمی و هندسی ، مایه گرفته از تزیین معماری و طرحهای گیاهی به گونه بدل سازی طرحهای چینی بکار می رفته است.