جهش تولید | شنبه، ۳ آبان ۱۳۹۹

سریال پرستاران - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

سریال پرستاران

Loading the player...

مجموعه پرستاران ساخت کشور ایتالیا ودرباره کارکنان بیمارستانی بنام آل ستیز است که بیماران مختلفی در آن حضور دارند و پرستاران وپزشکان آن بیمارستان به مداوای آنها و مراقبت از آنها می پردازند . اتفاقات مختلفی در روند سریال برای هنر پیشگان اصلی فیلم که پزشکان وپرستاران بیمارستان هستند اتفاق می افتد که علاوه بر موضوعات پزشکی ، موضوعات عاطفی وروابط بین آنها را شامل می شود

تنضیم برای پخش

تامین برنامه شبکه اصفهان