جهش تولید | شنبه، ۳ آبان ۱۳۹۹

سرزمین بیکران - نمایش محتوای موسیقی

 

 

سرزمین بیکران

Loading the player...

سرزمین بیکران

ای وطن ای آفتاب بی مثال

نام تو جاوید گشت وبی زوال

از تو باید نام برد و تازه شد

از تو باید خواند و پر آوازه شد

هر کجا باشم شکوهت با من است

چشمه هایت دشت و کوهت با من است

پایکوبی می کند هفت آسمان

پا به پایت سرزمین بیکران

پیکرت پوشیده از هفتاد رنگ

سنگ سنگ چشه سارانت قشنگ

سرزمین رستم وسهراب ها

روشن از تو چهره مهتاب ها

هستی ام هستی گرفت از شور

تو روشن وپاینده شد از نور تو

با تو نابودی ندارد جان من

عشق من ایران من ایران من

عوامل برنامه

نام شعر: سرزمین بی کران

شاعر : صبا صالحی

مدیر موسیقی : مهران صفوی

هماهنگی : حمیدرضا آقاخانی