جهش تولید | پنج‌شنبه، ۱ آبان ۱۳۹۹

سردر مسجد امام اصفهان - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

سردر مسجد امام اصفهان

Loading the player...

سال 998 قمری شاه عباس اول به اصفهان می اید و این شهر را پایتخت کشور انتخاب می کند و با دیگر رونق اقتصادی و شکوفایی هنری در این شهر چهره میکند.سال هزار هجری قمری میدان با شکوه نفش جهان بنا میکردد.سال 1020 قمری در محور جنوبی میدان نقش جهان به دستور شاه عباس اول و به جای کاروان سرا ی بزرگی که در انجا بود ساخت مسجدی اغاز میگردد که در عظمت و زیبایی بی همتاست . فرمان ساخت این مسجد در 24سال سلطنت شاه عباس صادر میگردد و هنوز 17سال به فوت شاه باقی است .اما اتمام ساخت مسجد در حیات او انجام نمیگیرد و شاه هیجگاه مسجد جامع عباسی را کامل و پرداخته نمی بیند و ساخت مسجد در دوران پادشاهی شاه صفی –شاه عباس دوم و شاه سلیمان همچنان ادامه میابد. اما ساخت سردر باشکوه مسجد در سال 1025 ه.ق به اتمام میرسد

In 998 A.H. ,Shah Abbas the first came to Isfahan , choice this city as a capital of Iran. in this situation we are face to new part of economic  and art . Naghshe jahan square was establish in 1000 A.H. .in 1020A.H.
, according to order of shah abbas the first, the large mosque Started built. It was built instead of large caravans. The order of this mosque was issue for 24 year and 17 year was still till his dead, but this building wasn't finish during his life and he never saw this building as a whole. This was continue during shah abbas the second and soleyman king. In1025 A.H. the portal of this mosque was finished