جهش تولید | چهارشنبه، ۳۰ مهر ۱۳۹۹

سراجی - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

سراجی

Loading the player...


استاد علی پدران  86ساله از چهارده سالگی به شغل سراجی مشغول شده است. او که این شغل را نزد پدرش استاد حسین سراج آموخته کارش ساخت زین اسب ویراق برای درشکه وانواع کمربند  ودهنه اسب وخاموت وقنطره از چرم گاو است.