جهش تولید | شنبه، ۱۰ آبان ۱۳۹۹

سدگلپایگان - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

سدگلپایگان


سدگلپایگان در ۲۵ کیلومتری جنوب غربی و ۱۸ کیلومتری جنوب باختری شهر
گلپایگان در نزدیکی روستای «اختوان» بر روی رودخانه اناربار واقع شده‌است.
هدف از احداث این سد جلوگیری از خسارات ناشی از سیل و تأمین آب کشاورزی شش
هزار هکتار از اراضی کشاورزی منطقه بوده‌است. ارتفاع سد از سطح زمین ۵۷ متر
است


Golpayegan Dam which has been constructed on Anarbar river, located near the "Akhtvan» village, about 25 km southwest and 18 km Southwestern of the Golpayegan  city The aim of Golpayegan dam construction is to prevent damage from flooding and to supply agricultural water of Six thousand acres of Agricultural land area. The dam has a height of 57 meters above the ground

 

{rsmediagallery tags="golpaygan" limit="21" }