جهش تولید | دوشنبه، ۵ آبان ۱۳۹۹

سبز می خواهم تو را - نمایش محتوای موسیقی

 

 

سبز می خواهم تو را

در این برنامه تخریب طبیعت توسط قطب صنعتی آلوده زا محور این کار می باشد و در مقابل تلاش انسانی برای رفع این آلودگی و بهبود محیط زیست می باشد

عوامل برنامه

تهیه کننده و کارگردان : غلامرضا مهیمن

تصویر برداران : علیرضا جهانشاه ،محمد رضا محمدی

انتخاب موسیقی : غلامرضا مهیمن

دستیار تهیه : ابراهیم محمدی