Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

ساخت نمونه آزمایشگاهی کامپوزیت های پلیمری زیست تخریب پذیر مقاوم به حرارت در اصفهان

ساخت نمونه آزمایشگاهی کامپوزیت های پلیمری زیست تخریب پذیر مقاوم به حرارت در اصفهان


ساخت نمونه آزمایشگاهی کامپوزیت های پلیمری زیست تخریب پذیر مقاوم به حرارت در اصفهان

نمونه آزمایشگاهی کامپوزیت های پلیمری زیست تخریب پذیر با قابلیت مقاومت حرارتی بالا در دانشگاه صنعتی اصفهان ساخته شد.

به گزارش خبرگزاري صدا وسيما، دانشجوی دکترای شیمی دانشگاه صنعتی اصفهان و محقق این طرح تحقیقاتی امروز گفت:این نانوکامپوزیت ها به روشی ساده و دوست دار محیط زیست تهیه شده و در صنایع مختلف برای  ساخت تجهیزات و اتصالات مقاوم به حرارت کاربرد دارند.

مریم رستمی هدف این پژوهش را تلاش برای افزایش مقاومت حرارتی کامپوزیت های پلیمری زیست تخریب پذیر با استفاده از نانولوله های کربنی به روشی ساده و دوستدار محیط زیست دانست وافزود: در این طرح پژوهشی نانوکامپوزیت پلی‌‌آمید ایمیدی زیست سازگار به روش محلولی تهیه و همچنین از امواج فرا صوت برای توزیع مناسب و یکنواخت نانولوله های کربنی در کامپوزیت پلیمری استفاده شده است.

وی گفت: دراین طرح حضور نانولوله های کربنی موجب افزایش پایداری حرارتی نانوکامپوزیت های زیست تخریب پذیر در آزمون گرما ، وزن سنجی (TGA) شده و این نتایج ناشی از برهمکنش های هیدروژنی ایجاد شده بین نانولوله های کربنی و گروه های عاملی مختلف در ساختار پلیمر است.

این طرح حاصل مشارکت مریم رستمی دانشجوی دکترای شیمی دانشگاه صنعتی اصفهان، شادپور ملک پور و امیر عبدالملکی از اعضای هیات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان است.

نتایج این طرح تحقیقاتی  در مجله‌ی بین المللی فناوری پلیمر پلاستیک ومهندسی چاپ شده است.