جهش تولید | دوشنبه، ۵ آبان ۱۳۹۹

زیارت حاج کمال - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

زیارت حاج کمال

زیارت حاج کمال نیاسر زیارت حاج کمال از دو بخش ایوان وگنبد خانه ساخته شده است .پوشش ایوان به صورت آسمانه وتیره پوش وگنبد خانه دارای گوشه سازی وچفد آمودی وپوشش گنبدی است . ضمنا برای جلوگیری از پرت پایه ها توسط رانش گنبد از مهارهای چوبی به صورت عمود برهم در قسمت آوارگاه گنبد ساخته شده است نعل درگاه ،تخت از تیر چوبی استفاده شده است .ودو صفه شمالی وجنوبی وبه صورت چفت ،پوشش داده شده اند در داخل گنبد خانه سنگ قبر مرمرین وضریح چوبی واقع شده است . از ویژگی های بارز اثر وجود سرداب وهمچنین تغییر جهت سنگ قبر داخل گنبد خانه نسبت به سایر قبور است لازم به ذکر است که هیچگونه دریچه ودرب ورودی جهت دستیابی به سرداب مشاهده نمی شود با فاصله 50 متر از آبشار و زیارت 5 تن از امامزادگان ، زیارتی دیگر وجود دارد به نام زیارت حاج کمال. گردشگران محترم جهت تأمین غذای روح خود می توانند سری به این دو زیارتگاه بزنند و از این محیط روحانی نیز استفاده نمایند