جهش تولید | سه‌شنبه، ۲۹ مهر ۱۳۹۹

زکات - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

زکات

Loading the player...


زکات یکی از فروع دین اسلام واز واجبات است در قرآن کریم آمده است  :ای پیامبر از اموال مومنین صدقه(زکات) بگیر تا باعث پاکی مال آنها شود.
زکات به نه چیز تعلق می گیرد :گندم ،جو، خرما ،کشمش ،طلا ،نقره ،گوسفند ،گاو وشتر
گندم وجووخرما اگر به مقدار864کیلو یا بیشتر برداشت شد.پس از کسر هزینه ها یک دهم بعنوان زکات باید پرداخت شود .طلا اگربه  پانزده مثقال ونقره اگر 105مثقال برسد.وآن را سکه زده باشند باید یک چهلم آنرا بعنوان زکات پرداخت .گوسفند وگاو وشتر به شرط اینکه عرفا بیکار محسوب شوند واز علف بیابان بخورند در این صورت زکات چهل گوسفند یک گوسفند ،زکات سی گاو یک گاو وزکات پنج شتر یک گوسفند است .زکات باید به مصرف فقرا وتقویت اسلام ومصالح مسلمین برسد.