جهش تولید | جمعه، ۹ آبان ۱۳۹۹

زندگی جاریست - نمایش محتوای صدا

 

 

زندگی جاریست

تهیه کننده : غلامرضا کاظمینی

گویندگان معصومه زیبایی ، بیژن رافعی ، سارا آصفی

 

برنامه زندگی جاریست47 برنامه 25  دقیقه ایی است با ساختار کلامی پیامی آوایی که در تولید صدای مرکز اصفهان تهیه و پخش می شود این برنامه با اهدافی مانند رفع بیماریهای سالمندان .احترام به والدین و تذکر اخلاقی به اطرافیان سالمندان ، اشاره به انتظارات سالمندان از اطرافیان .نمایان تر کردن توانایی سالمندان حتی بعد از بازنشستگی تهیه می شود و سعی می کندگوشه ایی از مشکلات این عزیزان را مطرح نموده و برای برطرف سازی این مسائل راهکارهای مناسبی بیابند.

در اين برنامه با توجه به اهميت تجربيات سالمندان و بازنشستگان عزيز و تجربیات این عزیزان در مراحل مختلف زندگی و کار و تحصیل آیتم های گوناگونی در نظر گرفته شده است، ونيز اهميت پرداختن به مسائل و مباحث مربوط به آنان ، موضوع خاصي در هر برنامه مورد توجه و بررسي قرار مي گيرد. ايجاد نشاط و روحيه شاد در بين سالمندان و حتی کسانی که سلامت کامل ندارند از ویژگیهای این برنامه است .

آیتمهای این برنامه عبارتند از :

رفع بیماریهای سالمندان .
تذکر اخلاقی به اطرافیان سالمندان .
اشاره به انتظارات سالمندان از اطرافیان .
نمایان تر کردن توانایی سالمندان حتی بعد از بازنشستگی

سال تولید: 1396