زندگی جاریست

در اين برنامه با توجه به اهميت تجربيات سالمندان و بازنشستگان عزيز و تجربیات این عزیزان در مراحل مختلف زندگی و کار و تحصیل آیتم های گوناگونی در نظر گرفته شده است ، و نيز اهميت پرداختن به مسائل و مباحث مربوط به آنان ، موضوع خاصي در هر برنامه مورد توجه و بررسي قرار مي گيرد . ايجاد نشاط و روحيه شاد در بين سالمندان وحتی کسانی که سلامت کامل ندارند از ویژگیهای این برنامه است .

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده : غلامرضا کاظمینی

گوینده : زهره کاظمی

تاریخ تولید: 1394