جهش تولید | چهارشنبه، ۱۴ خرداد ۱۳۹۹

زنده رود - ارسال سوژه

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

زنده رود

زنده رود


ابراهیم یکتایی

زنده رود

                       

    زنده رود

خشکیده ای  و من ازپشت اب چشم   

      دریاوش  از امید می بینمت پر اب      

سرگشته ای  و پریشان و تشنه کام    

     ای  وای من که نداری توان و تاب

ای جاری کهن ای نغمه خوان حیات  

    خاموش وساکتی  تهی گشته ای ازاب

ای زنده ر ود که عمری به اصفهان 

    بخشیده ای حیات  نبینم تورا سراب

گویی  زذات صفاهان  صفا  برفت   

   چونان شکسته سبویی که بی شراب

خواجو نشسته به حیرت چه سوگوار  

   تا  کی  چنینی  وباشی تو بی جواب

صدها هزار دیده عاشق نظاره گر   

        روشن مباد دیده اگر می کشی عذاب

با اشک  دیده  عشاق   سینه چاک

         باشد  روا  که  بگردی از ان  پراب

روزم به چشم چه خرامان گذر کنی   

      هرشب چه دلربا که ببینم تو را به خواب

اشکم امان نمی دهد که چنین سوگواره ای

      باید  بسرایم  تراب  به  جای  اب

باشی همیشه  زنده  و اباد  و نغمه خوان 

    هرگز مباد انکه شوی خشکه و خراب