جهش تولید | سه‌شنبه، ۶ آبان ۱۳۹۹

زاویه - نمایش محتوای صدا

 

 

زاویه

تهیه کننده : محسن راستاد

زاویه عنوان  برنامه ای 15 دقیقه ایی و گفتگو محور  با ساختار پیامی است که در این برنامه مدیران و مسئولين ارشد نهادها و دستگاههاي دولتي حضور پيدا مي كنند و با ارائه گزارش عملکرد دستگاه مربوطه با آگاهي بخشي به مخاطب روحيه خود باوري ، اميد ونشاط اجتماعي را ایجاد مي كند و ضمن پاسخگویي به سوالت و مسائلي كه شنوندگان از طریق تلفن بيان مي كنند باعث ایجاد اعتماد بين مردم و مسئولين مي شود در مناسبتهاي خاص مذهبي به موضوع دین نگاه مي شود مصادیق معرفت روشن بينانه توجه به قران كریم ، سيره ائمه اطهار (ع) و . . . همچنين حضور كارشناسان حوزه هاي مختلف نيروي انتظامي ، بيان عملکرد و پاسخ به سوالات مخاطبان ( سرقت ،مواد مخدر، راهنمایي ورانندگي ، پليس 110 و... ) مقوله امنيت اجتماعي لحاظ مي شود .

اهداف مهم برنامه عبارتند از :

ارتقای سطح توجه و اعتنای مخاطبان به رخدادهای اجتماعی، فرهنگی، علمی.

بالا بردن سطح آگاهی مخاطبان مسبت به وقایع موجود در اجتماع ، جلب اعتماد مخاطبان ، بالا بردن اطلاعات و آگاهی مخاطبان ، توجه به مناسبت مورد نظر.

 

سال تولید: 1396