جهش تولید | شنبه، ۳ آبان ۱۳۹۹

زاویه - نمایش محتوای صدا

 

 

زاویه

Loading the player...
زاویه

این برنامه گفتگو محوراست و مدیران و مسئولين ارشد نهادها و دستگاههاي دولتي حضور پيدا مي كنند و با ارائه گزارش عملکرد دستگاه مربوطه با آگاهي بخشي به مخاطب روحيه خود باوري ، اميد و نشاط اجتماعي را ایجاد مي كند و ضمن پاسخگویي به سوالات و مسائلي كه شنوندگان از طریق تلفن بيان مي كنند باعث ایجاد اعتماد بين مردم و مسئولين مي شود در مناسبتهاي خاص مذهبي به موضوع دین نگاه مي شود مصادیق معرفت روشن بينانه توجه به قران كریم ، سيره ائمه اطهار (ع ) و . . . همچنين حضور كارشناسان حوزه هاي مختلف نيروي انتظامي ، بيان عملکرد و پاسخ به سوالت مخاطبان ، سرقت ، مواد مخدر ، راهنمایي و رانندگي ، پليس 110 و مقوله امنيت اجتماعي لحاظ مي شود .

عوامل برنامه

تهیه کننده : منصور فغانی