جهش تولید | چهارشنبه، ۸ بهمن ۱۳۹۹

زالزالک - نمایش محتوای صدا

 

 

زالزالک

تهیه کنندگان: خانم فدایی، خانم محسنی، آقای الهامی
گوینده: وحید کمالی
نویسند گان: وحید کمالی، راحله محسنی

برنامه زالزالک هر روز به جز روزهای تعطیل به مدت 20 دقیقه به صورت تولیدی ضبط و ساعت 8:40 دقیقه در اولین ساعات روز برای مخاطبان پخش می شود.
برنامه زالزالک در قالب بخش های متنوع و متغیری به مسائل اجتماعی از زاویه طنز انتقادی نگاه می کند و اخبار و رویدادهای روز جامعه فعلی را مورد نقد و بررسی قرار می دهد.
همچنین هر یک از برنامه زالزالک با موضوعی جدید در قالب استندآپ و نمایش همراه با موسیقی ها و ترانه های غالبا شاد تولید و پخش می شود.

سال تولید: 1397