رونق تولید ملی | سه‌شنبه، ۲۳ مهر ۱۳۹۸

روئیت هلال ماه رمضان - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

روئیت هلال ماه رمضان

Loading the player...


پیش از غروب آفتاب روز آخر ماه شعبان المعظم در همه شهر ها وروستا های استان اصفهان مثل دیگر شهر های ایران مردم برای رویت هلال ماه رمضان به پشت بامها وگلدسته های   مساجد شهر وروستا می روند .تا با چشم غیر مسلح هلال ماه رمضان را ببینند واز روز بعد روزه بگیرند  .معمولا نوجوانها جوانها برای بهتر دیدن  ومومنین در پشت با م مساجد رفته    وبا دیدن هلال ماه رمضان، روزه این ماه   برایشان واجب می شود .وقتی ماه دیده می شود همه با هم با صدای بلند صلوات می فرستند.وبه اهالی محل با این کار اعلام می کنند که ماه دیده شده در این لحظه در آب یا آیینه ویا صورت طفل  معصومی نگاه می کنند ومعتقد هستند. نگاه در این چیزها با عث سعادتمندی می شود و  ماهی خوب وروز گاری سعادتمند در پیش رویشان خواهد بود.