جهش تولید | جمعه، ۹ آبان ۱۳۹۹

روش نگهداری گیاه آپارتمانی دیفن باخیا - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

روش نگهداری گیاه آپارتمانی دیفن باخیا

Loading the player...

روش نگهداری گیاه آپارتمانی دیفن باخیا

نور : نور غیر مستقیم بهترین نور برای این گیا ه است .
دما : دمای 13-18 درجه سانتیگراد را ترجیح میدهد در صورتیکه درجه حرارت بیشتر از 26 درجه باشد باید غبار پاشی انجام شود
آبیاری : با آب سبک بدون املاح مثل آب باران یا برف . در تابستان هفته ای سه بار ودر زمستان هفته ای یکبار  آبیاری شود.
رطوبت : ریختن آب در زیر گلدانی سنگریزه دار بطوری که آب با ته گلدان برخورد نکند زیرا باعث پوسیدگی ریشه خواهد شد.
تغذیه : هر ماه یکبار با کود های مایع تغذیه شود .
خاک : خاک برگ بهترین خاک برای این گیاه است .
تعویض گلدان : هر سال با فصل بهار گلدان 2 اندازه بزرگ تر شود.
تمیز نمودن برگ : با اسفنج یا پارچه نرم مرطوب برگها را هر ماه تمیز نمائید.مواظب باشید برگها خراشیده نشوند.

Some important way for caring apartment plant named as Difean Bakhiya

Light: no directed light is the best

Temperature: the temperature between 13-18 degree centigrade is preferring .if the temperature are up to 26 we should clean it before.

Watering: using light water like as rain and snow is very suitable. In summer we should watering three times a week and in winter once a week.

Moistening: we should use water on the free space of it, root may be destroy if stay in water for the long time.

Feed: feeding with watering Fertilizer once a month.

Soil: Leaves Soil is the best soil for this plant.

Replacement pot: each year in spring we should change pot in twice size.

Cleaning leaves: each month we should clean it with sponge and Soft cloth moistened. Be careful about the safety of leaves.