جهش تولید | شنبه، ۳ آبان ۱۳۹۹

روستای مورکان - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

روستای مورکان

Loading the player...


روستای مورکان جزو حوزه استحفاظی دهستان چم رود بخش باغبادران است شمال آن تپه  های ملک آباد ودر جنوب آن رود خانه زاینده رود جاری می باشد  . با مرکز بخش 10کیلو متر فاصله دارد .این روستااز حدود پانصد خانوار تشکیل شده که   تقریبا 2000نفر  جمعیت دارد.  تاقبل   از سال  1385   خورشیدی دارای حصار وبرج وبارو بوده وسه دروازه به نامهای دروازه میرزا علی ،دروازه سید جعفر ودروازه میرزا ابراهیم بوده است . مورکان    مسجدی هم  داشته که با آجر وبه سبک    طاقهای ضربی وستونهای آجری بسیار زیبا ساخته شده بوده که در سالهای اخیر تخریب وبازسازی شده است در گذشته سه برج به نامهای عبدالمحمود ،محمدوبرج کرم داشته است .  همچنین دو آسیاب به   نامهای حسین آباد وجلو مسجد داشته در حال حاضر یک آسیاب مکانیکی وکارخانه برنج کوبی دارد . زنهای مورکان هنر قالیبافی را حفظ کرده اند  آب اشامیدنی روستا از چاه آب که در صحرای معروف به ریگ حفاری شده تامین می گردد .قسمتی از زمینهای کشاورزی مورکان از آب زاینده رود مشروب می شود برنجی که از این زمینها به دست می آید بسیار معطر ومشهور است .قسمتی دیگر از زمینها ی کشاورزی از قناتهای :دره حسن  خان ،دره خانه قوش ودره نی مشروب می شوند .در مورکان قلعه ای به نام قلعه حیدر خان وجود داشته  که آثار کمی از آ ن باقی مانده است .درمورکان گردو سیب گیلاس وانواع محصول ها از جمله سیب زمینی بدست می آید در بهار وتابستان به خاطر طبیعت بسیار زیبا وهوای خنک روستا ی مورکان ورحمت آباد که در دل هم قرار دارند مسافرین زیاد ی از این منطقه بازدید می کنند واز هوای فرحبخش وسبزه زار های  آن استفاده می کنند