جهش تولید | دوشنبه، ۵ آبان ۱۳۹۹

روستای مصر - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

روستای مصر

Loading the player...

روستای مصر در شمال غربی خور و شرق جندق . داستان مصر یک داستان زیاد قدیمی نیست  ، حدود 140 سال پیش یوسف نامی از اهالی جندق برای یافتن آب به این بیابانها آمد و پس از یک سال کند و کاو قنات مصر را راه اندازی کرد . میان این ریگ زارها مردمی که از جندق به اینجا آمده و ساکن شده اند سال هاست که با تلاش و تقلای فراوان مصر را به بهشتی میان جهنم کویر تبدیل کرده اند .

Mesr village was located in west south of Khor and east part of Jandagh. It doesn't have very old story. About 140 years ago, a man named as Yosef came to this dessert for finding water. After a year he made a kanat . during these special situation for living ,some people came here from Jandagh.they try very hard to change this dessert to best place for life.