روستای قهرود

قهرود (کاشان)
جمعيت:
جمعيت کل:  736  نفر
تعداد خانوار: 292
تعداد زن: 355 نفر
تعداد مرد:  381 نفر
جمعيت متوسط هر خانوار:  2.5 نفر
 
اقتصاد و مشاغل:
بر اساس آخرين اطلاعات بدست آمده از تعداد 736 نفر جميعت روستا در سال 1385 تعداد 278 نفر معادل 37.8 درصد شاغل بوده اند که به بررسي شاغلين در بخش هاي مختلف اقتصادي مي پردازيم.
•         کشاورزي
بر همين اساس در اين روستا 94 نفر کشاورز مشغول به کار مي باشند که  33.8 درصد از کل شاغلين روستا را شامل مي شوند.
بر همين اساس مردم روستا علاوه بر کار کشاورزي به پرورش دام به روش سنتي مي پردازند به طوريکه تعداد 15 نفر دامدار در روستا مشغول مي باشند.
 
•         صنعت
در زمينه صنعت  169 نفر مشغول به کارند که 60.8 درصد از شاغلين روستا را در بر مي گيرند به علاوه و اکثر  زنان روستا به کار قالي بافي مشغول مي باشند.
 
بخش هاي عمده فعاليت در روستا
بخش هاي عمده فعاليت    تعداد    درصد
صنعت    169 خانوار    60.8
كشاورزي    94 خانوار    33.8
دامداري    15 خانوار    5.4
خدمات    -    -
معدن    -    -
جمع كل    278    100
 
گردشگري:
•         جاده قمصر ، قهرود
•         چهره روستا
•         باغات و مزارع
•         چشمه سعد علي
•         دشت بر بوستان چشمه ها
•         رودخانه
•         چشمه كندون
•         چشمه ماسار
 
 
آثار باستاني و ميراث فرهنگي:
قريه قهرود و آثار تاريخي آن
اين دهكده زيبا در يكي از دامنه هاي مرتفع سلسله جبال(كوه رود)‌واقع گشته و از اين جهت قهرود كه معرب كهرود است ناميده مي شود. دهستان قهرود علاوه بر مزاياي طبيعي آب و هواي مطبوع ييلاقي و ميوه هاي گوارا و شاداب چون از قديم الايام در مسير شاهراه مركز و استانهاي جنوبي واقع گشته مشهور مي باشد. مخصوصا از دوره ي صفويه به بعد كه جهانگردان بيگانه شرح  و وصف آن را در سفرنامه هاي خود آورده و به برخي از خصوصيات آنجا اشاره نموده اند
 
•       قبرستان قديمي روستای قهرود
•       مسجد كله و مسجد علي (دوره امام سجاد ع)
اين مسجد داراي در ورودي بزرگ و منبت كاري با كتيبه و لوحه هاي به هم بسته معتبري است كه روي آن با خطوط كوفي و ثلث و نسخ آياتي از قران كنده شده، و در كتيبه دور چهارچوبه هم نام و القاب باني و سازنده ي مسجد را كه در سال هفتصد هجري به پايان رسانيده چنين شرح مي دهد:
« امر بناء المسجد.. . الصدر الامام العالم الملك الفاضل و الخطباء مفخر القضات مفتي العصر نعمان الزمان قدوه المشايخ و المحققين تاج المله و الدين عبدالواحد بن الصدر السعيد الامام ملك العلماء والافاضل افتخار العراق خاتم الزمان نجم المله و الدين  محمد ابن المرحوم السعيد ملك العلما زين الحاج والحرمين نجم المله والدين علي بن الصدر السعيد ملك الاكابر و الفضلاء مفخر القضاه مفتي الفرق زين الحاج الحرمين رشيد الدين احمد اين محمد بن عبدالله ابن علي القهرودي غفرالله ذنوبهم العبد الضعيف محمد بن علي  بن حبيب الله سنه سبع مائه»
روي يك لنگه در نيز نوشته شده:
« سال هجري رسيده بود به ذال» = 700
اين در  و كتيبه هاي اطراف آن كهن سال ترين اثر تاريخ داري است كه در محوطه كاشان سالم و بي عيب و نقص به جاي مانده است.
ديوارهاي اطراف اين صفه و درگاه نيز با كاشي هاي كوكبي شش پرالوان كه در حاشيه ي آنها هم آيات قران نوشته شده تزيين يافته است. همچنين محراب مسجد با همين نوع كاشي پوشيده شده و بر لوحه  كاشي نوشته دار بالاي آن نيز تاريخ سته وثلاثين و سبع مائه (736) خوانده مي شود. بناي تاريخي ديگر قهرود كاروانسراي شاه عباسي آنجاست كه با اندك تغييراتي به صورت اوليه باقي مانده و اطاقهاي آن مورد استفاده مي باشد.
 
سد قهرود يا بند عباسي
معماران سدساز ايران جهت مهار كردن فشار آب سد، برجهايي با سنگ و ساروج از كف رودخانه تا انتهاي فوقاني آن مي ساخته اند كه در فاصله هاي معيني از ارتفاع برج با سوراخهاي افقي به مخزن آبگير سد مربوط مي گرديد، و داخل اين برج با پله هاي حلزوني شكل تا كف رودخانه به آساني آمد و رفت مي شد و بند بانان از داخل اين سد به اقتضاي فصل و ضرورت مي توانستند سوراخها را باز و بسته كنند. و لكن در سد قمصر اين تفاوت و امتياز ديده مي شود كه به جاي يك برج كه معمول همه سدهاي قديم ايران بوده است، دو برج با فاصله از يكديگر ساخته شده است و اين خود بزرگترين سرّ فن معماري اين سد مي باشد كه در طول قرنهاي متمادي و بيش از سدهاي قديمي ديگر ايران مورد استفاده و بهره برداري بوده است.
اين سد در دوازده كيلومتري جنوب شرقي قريه قهرود در ميان دره ي عميقي كه دو رشته كوهسار را به فاصله ي كمي از يكديگر جدا مي كند با سنگ و ساروج ساخته شده. طول ديوار آن 36 گز و عرض آن 20 گز از كف دره به بالا مي باشد . نقشه و طرح ساختمان اين سد نيز ماند بند قمصر است. ديوار جلو و آبگير آن عمودي كامل ساخته شده ولي ديوار پشت سد داراي شيب تندي مي باشد. وسط ديوار چاهي به شكل دو لوله داخل يكديگر ساخته اند و اطراف لوله داخلي با يك رشته پلكان به پايين سد با تونلي مربوط مي گردد كه دريچه بند و بست آب هم در آنجا ساخته شده و چاه وسط را علاوه بر رسانيدن نور به پلكان مارپيچي شكل ان، جهت جلوگيري از فشار آب به داخل تونل تعبيه نموده اند.
لرد كرزن  انگليسي كه اوايل قرن 20 سد قهرود را مشاهده نمود در سفرنامه خود آن را مهمترين اثر عمراني و جالب توجه ايران شمرده و مي گويد:
از آثار آبادي و اقدامات سلاطين اخير ايران تنها سد قهرود (كوه رود) باقي است كه به فرمان شاه عباس كبير انجام يافته است و تاكنون مورد استفاده مي باشد. ديگر چيز قابل توجهي در سراسر ايران يافت نمي شود.
سپس شاه صفوي در مصب آب اين سد كه در حومه شهر كاشان است باغشاه جديد با بناهاي چندي برپا ساخت كه به همين مناسبت آن محوطه صفي آباد ناميده شد. در اواسط قرن گذشته رفته رفته خرابيهايي در سد پيدا شده بود كه در عهد محمد شاه قاجار توسط بهمن ميرزا بهاءالدوله حاكم وقت كاشان تعمير و مرمت شد و ميرزا احمد اديب شيباني در قطعه تاريخ اين تعمير اخير گفته است:
هم تقدير و قضاي صانع ارض و سما                 هم به فرمان محمد شاه آن فخر قجر
هم به حكم آن بهاءالدوله بهمن ميرزا                آنكه از الطاف او آباد شد هر بوم و بر
بند عباسي كاشان كامدي يكسر خراب                        كز عبورش عاجز و حيران بُدي هر رهگذي
شد چنان معمور از آن شهزاده نيك اعتقاد                     كلك احمد نقش زد تاريخ آن را بر حجر
سال عين ورا و نون و جيم در ماه رجب             ازشه و شهزاده باقي ماند اين نيكو اثر
اما وضع كنوني سر قهرود: ساختمان آن سالم و بي عيب  است. حجم مخزن آبگير اصلي در حدود 460000 متر مكعب برآورده شده كه قسمتي از آن با گل و لاي و ماسه سيلابها انباشته شده است.
 روستای قهرود در 40 کیلومتری کاشان و در میان رشته‌ کوه‌های مرتفع کرکس در منطقه‌ای خوش‌آب و هوا واقع شده است. این روستا از شمال با شهر قمصر و از جنوب غربی با کامو و رچقاده و از مشرق با روستای ابیانه و از شمال غرب با روستای قزاآن همسایه است. قهرود از زمستان‌های بسیار سرد و تابستان خنک یا آب و هوایی مطبوع برخوردار است. این روستای زیباٰ علاوه بر برخورداری از جاذبه‌های طبیعی بکر و بار ارزش به دلیل قرار گرفتن در مسیر راه شمال به جنوب کشور و مردم خونگرم و مهمان نواز همواره مورد توجه سیاحان و فرستادگان دول خارجی قرار گرفته و در سفرنامه‌های خود به وصف قهرود پرداخته‌اند.
درگذر تاریخ
آثاری از دوران قبل از اسلام در قهرود وجود دارد که این احتمال را قوت بخشیده که قهرود دارای موقعیت قابل توجهی در ایران باستان بوده است. در دواران اسلامی بر رونق این روستا افزوده شد. شاید یکی از قدیمی‌ترین آثار بجا مانده تا عصر ما، مسجد «کله» است. بر روی کاشی محراب مسجد، تاریخ این بنا نوشته شده قهرود، از همان آغاز، اسلام را تشیع و ولایت اهل بیت پذیرفت و به دلیل موقعیت کوهستانی و قرار داشتن در مسیر اصلی، ملجا تعدادی از امام‌زادگان شد. این قضیه دشمنان بر آن داشت برای دستگیر آن بزرگوران، بارها به قهرود هجوم آورند. البته اهالی قهرود؛ از معرقی و تحویل این مهمنانان بزرگوار، خودداری می‌کردند. این امر باعث بروز جنگ‌های متعدد از جمله در منطقه آل شهدا‌شد.
در سفرنامه‌ها
روستای قهرود به دلیل واقع شدن در مسیر مواصلاتی و برخورداری از آب و هوای مطبوع، باغ‌‌ها و درختان سربه فلک کشیده قراوان و میوه‌های خوش‌بو و خوش‌طعم و لبنیات بسیار لذیذ و داشتن کاورانسراهای متعدد و کاروان‌دارها و سوابق فرهنگی و دینی و آثار و ابنیه و امامزادگان و سد قهرود و نزدیکی با کرکس، مورد توجه عابران به ویژه مستشرقان و صاحب‌منصبان و نمایندگان دولت‌های خارجی مانند «ادوارد براون».«لرد کرزن»، «مادام دیالافوآ»، «سدیدالسلطنه» و بانو «دوراند» همسر وزیر مختار انگلیس قرار گرفته است و در یاداشت‌ها و سفرنامه‌های خود از این روستا نام برده‌اند.
پس از انقلاب
مردم قهرود همپای دیگر هموطنان در به ثمر نشستن انقلاب اسلامی تلاش‌های فرواوانی کردند که وسوابق و خاطرات آن در ذهن مردم منطقه ماندگار است با آغاز تهاجم دشمن به ایران و جوانان قهرودی داوطلبانه و مشتاقانه به سمت جبهه‌ها شتافتند. تقدیم بیش از 50 شهید از جمله سردار پرافتخار شهید حاج عباس کرینی، فرمانده لشکر محمد رسول‌الله (ص) از افتخارات مردم این روستا در دفاع از کشور است.
قهرودی‌ها دارای زبان و لهجه ویژه‌ای هستند. این زبان‌ در روستا‌ها مجاور با کمی اختلاف کاربرد دارد و از لهجه‌های زبان قدیمی ایران باستان است. مردم روستا تلاش می‌کنند این لهجه و زبان را حفظ کنند و به نسل جدید انتقال دهند.
آثار تاریخی
مسجدعلی، مسجد قدیم جامع، مسجد کله، حمام‌های قدیمی قهرود، برج‌هایی که در دو طرف‌آبادی و در ارتفاعات ساخته شده و تا این اواخر بقایای آن برجا بود، کاروانسراهای متعدد از جمله کاروانسرای شاه عباسی، سد قهرود که در سال 1010 هجری قمری بدستور «شیخ بهائی» بنا شد، از آثار باستانی و تاریخی قهرود به شمار می‌روند.
در روستای قهرود محصولات کشاورزی مناطق سردسیری همچون گردو، بادام، زردآلو، گوجه‌سبز و گندم و جو و سایر محصولات کشاورزی تولید می‌شود. وسعت زیاد باغ‌ها، این روستا را به قطب تولید خشکبار در میان روستاهای منطقه تبدیل کرده است.
صنعت روستا
قهرودی‌ها مردمی پرتلاش و متعصب نسبت به توسعه روستای خود هستند به همین سبب در کنار بخش کشاورزی که عمده فعالیت مردم روستا را تشکیل می‌دهد برای جلوگیری از مهاجرت احتمالی و ایجاد اشتغال اقدام به تاسیس کارخانه‌های متعددی کرده‌اند که علاوه بر ایجاد اشتغال برای مردم روستا جوانان جویای کار روستاهای مجاور را هم به خود جذب مرده‌است. تولید پوشاک، صنایع رنگرزی، تولید کارتن، کارخانه تولید سنگ از جمله این صنایع است.

آب و هوای آران و بیدگل
آب و هوای آران و بیدگل کویری و گرم و خشک است، فصل تابستان آن از نیمه خرداد تا نیمه آبان گرم و سوزان و فصل زمستان آن که از ماه آذر شروع و تا پایان اسفند طول می کشد سرد و خشک است و عمر فصلهای بهار و پاییز بسیار کوتاه است.  حداکثر درجه حرارت در تابستان و گرمترین ماه تیر به 48 درجه سانتی گراد و حداقل درجه حرارت در زمستان تا 5 درجه زیر صفر میرسد. مدت زمان یخبندان 24 ماه در ماههای دی و بهمن است. میزان تبخیر سالیانه شهرستان 26 میلیمتر و متوسط بارش آن 130 میلیمتر است که نصف متوسط بارش کشور است.  اختلاف ارتفاع در شهرستان کاشان موجب ایجاد جریانهای مختلف هوائی و وزش بادهای شدید به روی این منطقه شده است . بارش باران در این منطقه کم و بیشترین موسم بارندگی از ماه آذر تا اردیبهشت و بارش برف در ماههای دی و بهمن است