جهش تولید | جمعه، ۲ آبان ۱۳۹۹

روستای سورآباد - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

روستای سورآباد

Loading the player...

مزرعه سور آبادنیاسر با ارتفاع 1398از سطح دریابا جاده خاکی ،راه به جاده قدیم نیاسردارد.از این مزرعه تا سه راهی نیاسر کاشان –اردهال ،3330متر فاصله دارد واز شهر تاریخی نیاسر (میدان گلها ) 5623متر .فاصله دارد. واژه سور در فارسی به معنای مهمانی وجشن است ونیز سور نام درختی است که در لغت نامه دهخدا در جنگلهای گرگان از آن یاد شده است در لهجه زرتشتیان سور به معنای عروسی است وآن گونه که نقل است در قدیم نظر به طبع اربابش محل سور ومهمانی فراوان بوده است . آنگونه که عمو رمضان زاده می گوید سردار کاشی با 100سوار وارد سور آباد می شد وچند روزی در این مزرعه می ماند .ارباب این مزرعه میرزا حسین خان پارسا بوده وجهت آبادانی عده ای را از روستای جوشقان به مزرعه سور آباد می آورد . میرزا حسین در دریاچه  نمک کویر سیاهکوه فرو می رود وبعد از آن این مزرعه به ورثه ایشان می رسد . این مزرعه دارای حمام قدیمی است . که ئطاق این حمام از سنگ است . پشت خانه صورتی وحمام سور آباد قلعه ای بوده که در حال حاضر دیواری از آن باقی است .ومحل نگهداری اسبان ودیگر حیوانات بوده است . کمی جلوتر قلعه رعیتی مزرعه واقع شده که پس از سر دری  زیبا خود نمایی می کند که ورودی خانه میرزا حسین خان پارسا بوده است .این خانه از یاد نباید برد که درختی قطور از نوع سرو در این مزرعه وجود دارد. که تاریخ این مزرعه را از قاجار وپهلوی بسیلر فراتر برده و نشان این مزرعه در گذشته بوده است مزرعه سور اباد با دارا بودن چند اثر معماری که مربوط به دوره قاجار می باشند . مجموعه مزرعه سور آباد را تشکیل می دهند . بناهایی که در مزرعه سور آباد قرار گرفته اند شامل حمام صفوی – خانه آقای ابراهیم صورتی – خانه پانزده دری  وقلعه می باشد .وسروی قدیمی باقدمت چند صد ساله قرار دارد