جهش تولید | چهارشنبه، ۳۰ مهر ۱۳۹۹

روستای زیبای قازان بیک - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

روستای زیبای قازان بیک

Loading the player...

دانلود

روستای زیبای  قازان بیک ، روستایی است از توابع بخش لطف‌آباد و در شهرستان درگز استان خراسان رضوی ایران.

جمعیت

این روستا در دهستان زنگلانلو قرار داشته و بر اساس سرشماری سال ۱۳۸۵ جمعیت آن (۱۲۲خانوار) ۴۶۸نفر بوده است.

برگزاری مسابقات بومی محلی در روستای قازان بیک شهرستان درگز

 

مسابقات والیبال،فوتبال و طنابکشی بانوان روستایی قازان بیک درگز برگزارشد.

شهرستان درگز استان خراسان رضوی

فهرست مندرجات

۱ - بخش چاپشلو
       ۱.۱ - دهستان قره باشلو
       ۱.۲ - دهستان میانکوه
       ۱.۳ - شهرها
۲ - بخش لطف آباد
       ۲.۱ - دهستان دیباج
       ۲.۲ - دهستان زنگلانلو
       ۲.۳ - شهرها
۳ - بخش مرکزئ
       ۳.۱ - دهستان تکاب
       ۳.۲ - شهرها
۴ - بخش نوخندان
       ۴.۱ - دهستان درونگر
       ۴.۲ - دهستان شهرستانه
       ۴.۳ - شهرها


بخش چاپشلو[ویرایش]
 دهستان قره باشلو
اقداش/اسدخان/ایلانجیق/بشارت/بشدره/بيات/پرکند/تپه ليك/جغال/حسين اباد/حق وردي/داغدار/سادات/عباس قلعه/قره اقاچ/قزلق/قولجق/کالو/كلاته كندي/گچليك/قنداب/مينا/ينگي قلعه/سوگلدي/كورچشمه/دستجرد/زابل قلعه /جان اباد/كهنه قلعه/کماج خور/رادارنيروي هوائي/دكل تلويزيون/حسن اباد/نواباداسپيان

 دهستان ميانكوه
اراك/حصار/خادمانلو/داشخاني /كلاته بهبودئ //دربندي سفلي/دربندئ وسطي/دوابي سفلي/دوابي عليا/دونشاه/دهشت عليا/ريشخوار/سنقزبالا/سنقزپائين/سنقزوسطي/عرب اباد/علي ابادالنچگ/قشلاق پائين حصار/قشلاق اقايي //دربندي عليا/قشلاق دربندئ/كپكان/كلاته جوين/كلاته گورني/گپي/مياب

 شهرها
چاپشلو

بخش لطف آباد
 دهستان ديباج
حاتم قلعه/غفاراباد/حصار/خيرابادسفلي /كلاته هاشم اباد/شيليگان/صفرقلعه/قربان اباد/ميرقلعه/توقي/قلعه شور/ماش//ياقول/قزقان دره/

 دهستان زنگلانلو
دولتاباد/زنگلانلو/شمس خان/قازان بيك/كلاته خليل اباد/ خليل اباد/مراداباد/پل گرد/تيرگان/يكه باغ/كلاته توت/ توت

 شهرها
لطف آباد/تيرگان/

بخش مركزئ
 دهستان تكاب
عزت اباد/ارتيان/اق چشمه/خوانچه/خيرابادعليا/صيداباد/قژي/كلاته الياس/ايمانقلي/چقر/حسين ابادصداقت/دربندگلريز/رستم اباد/سراسياب لطفي/شوركال/قلعه كر/كلاته پيشنماز/كلاته عبدالوهاب/كلاته محمديزدي/كورچشمه//گلخندان/گلريز/نصرت اباد/نظراباد/يانبلاق/اوتانلو/تاج الدين/چهل ميرپ /ارك ملي تندوره //دودانلو/سعداباد/سنگبر/قره قويونلو/قلعه چه/كاهو/خاخيان/رمضان قلعه/محموداباد/كلاته صارم /تركي دره

 شهرها
درگز/تاج الدين

بخش نوخندان
← دهستان درونگر
مامدانلو/بهادرخان /تگن/چنار/قليچ اباد/حاج قليچ خان //قروچان /حسن كدخدا//رحمان قلي/سنگ سوراخ/سيدها/شيخ ها/گدوگانلو/محمدتقي بيگ/ارباب/امان مگان /امان قلعه //جبار/دوست محمدبيك/عوض محمدبيك/محمدولي بيك

← دهستان شهرستانه
فضل اباد/زيندانلوسفلي/زيندانلوعليا/شهرك زيندانلو/شيخوانلوسفلي/شيخوانلوعليا/فیروزه/نجف اباد/برج قلعه/بهمن اباد/پالكانلوسفلي/پالكانلوعليا/توزانلو/جشن اباد/شهيداباد//جلفان/چمگرد/حضرت سلطان/خنلانلو/دولت شانلو//كلاته ارباب/هنرستان كشاورزي استقلال/شوی درگز يکي از شهرهاي استان خراسان رضوي در شمال شرقي ايران است. نام پيشين اين شهر محمدآباد بود. به استشهاد مستندات تاريخي، درگز قبل از ورود اسلام به ايران مرکز حکومت اشکانيان بوده‌است و پيش از آن هخامنشيان نيز بر آن سيطره داشته‌اند.
در حدود سال 243 قبل از ميلاد وقتي که دارا پادشاه ايران در جنگ با اسکندر در اربل شکست خورد ، اسکندر به تعقيب او پرداخت و وي به ناحيه پارت يا خراسان کنوني پناهنده شد و در منطقه فعلي درگز به قتل رسيد.
تيرداد پادشاه اشکاني وقتي به حکومت رسيد در محل کشته شدن دارا با يادبود وي شهري به نام دارا بنا نهاد که بعدها درگز ناميده شد.