جهش تولید | جمعه، ۲ آبان ۱۳۹۹

روستای جندق - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

روستای جندق

Loading the player...

جندق یکی از روستاهای کویری استان اصفهان و در شمال شرقی این استان نزدیک خور و بیابانک قرار دارد .گذری داریم از کوچه باغ ها و خانه های قدیمی که زمینش هنوز میزبان دست بافت های این دیار است کوچه باغات جندق
همچنان همان بافت قدیمی اش حفظ شده و می تواند تا حدی از التهاب گرما بکاهد
سابات یا کوچه های سرپوشیده که به واسطه کوران هوا در تابستان هوایی خنک دارد


Jandagh village
Jandagh is one of the desert village of Isfahan province
it located in northeast of Isfahan and nearby "Khor va biyabanak"
we want to visit the old garden & house of this village that are intact yet'
Country lane of Jandagh
It preserved remains of his old. It also can reduce some of the Heat inflammation
Through a blind alley or Sabat can keep air cool in summer