جهش تولید | جمعه، ۹ آبان ۱۳۹۹

روستای بوداغ آباد - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

روستای بوداغ آباد

Loading the player...

بوداغ آباد يکي از روستاهاي شهرستان مبارکه از استان اصفهان است اين روستا در 7 کيلومتري حد فاصل زرين شهر مبارکه از طرف شمال غربي شهرستان مبارکه است

مختصات جغرافيايي بوداغ آباد

از شمال: به کوه آب سنجدي وشهرستان زرين شهر

از شمال غربي :  کوه گهواره

از جنوب : به روستاهاي قلعه قاسم

از جنوب غربي : شهرک صفائيه  وروستاي کرکوند

از مغرب : رود خانه زاينده رود

از مشرق : به روستاي وينچه ودرچه کلماران

از شمال شرقي : به شهر ديزيچه

بوداغ آباد (بداغ آباد) باين کوه آباد اساس نام ووجه تسميه  اسم مرکب :  

بو: (ترکي) يعني اين

داغ: (ترکي) يعني کوه

آباد: داراي آب وآباداني

البته معاني ديگري هم براي (بوداغ) گفته اند از جمله نام گلي است ودر كرمان هم به اين نام محلي وجود دارد(بوداغ محله) 
بر خلاف اسم اين روستا که ترکي مي باشد اين روستا در سيصد سال اخير مردم بومي ترک نداشته است وآثار خاصي هم ار ترک ها در اين روستا نمي باشد وفقط صحرايي وجود دارد که به نام قلعه ترکي معروف است

بوداغ آباد وجمعيت

جمعيت اين روستا در ده سال اخير به جاي رشد سير نزولي داشته است در آمار گيري سال 1371 بالغ بر 850 نفر بوده است و هم اکنونسال 1384 حدود 800 نفرجمعيت دارد وعلت کاهش جمعيت  مهاجرت اهالي به روستاها وشهر هاي اطراف است ولي جمعيت کل روستا مهاجر وساکن بالغ بر 1200 نفر خواهد شد .