جهش تولید | دوشنبه، ۵ آبان ۱۳۹۹

روستای امامزاده قاسم - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

روستای امامزاده قاسم

Loading the player...

روستای امامزاده قاسم روستایی تاریخی است که در  دربخش کوهپایه اصفهان واقع شده و نام روستاازهمان امامزاده لازم التعظیم که فرزند امام کاظم (ع )است وآنجامدفون هستند گرفته شده  است.

این روستا واقع درضلع جنوبی ۸۵ کیلومتری  جاده اصفهان به نایین  است از جنوب با شهر هرند و شاهمراد ازشرق با مزرعه های یحیی آبادومزرعه خان  از شمال شرق باشهر تودشک  واز غرب باشهر کوهپایه (مرکز بخش )وروستاهای جزه وکمال بیک وازشمال با روستاهای دستگرد ومشکنان همسایه است. وجودبارگاه مقدس امامزاده قاسم (ع) وبناهای باستانی مانند آب انبار  وبرجهای نگهبانی ومسجد جامع وقنات وبنای یخچال وآسیاب قدیمی ومزارع وباغات سرسبزو...ازجاذبه های روستا می باشد