جهش تولید | یک‌شنبه، ۱۸ خرداد ۱۳۹۹

روز ملی خلیج فارس - تولیدات فضای مجازی

 

 

تولیدات فضای مجازی

روز ملی خلیج فارس

ای همیشه نیلگون، ای خلیج فارس/نام نامی ات هماره جاودانه است
نام نامی ات هماره بر زبان موج/جاودان ترین سرود عاشقانه است
روز ملی خلیج فارس مبارک باشد