جهش تولید | شنبه، ۳ آبان ۱۳۹۹

روز قدس - تولیدات فضای مجازی

 

 

تولیدات فضای مجازی

روز قدس

مقام معظم رهبری: ما جهاد با صهیونیست‏ها را واجب می‏دانیم.
 
از خاک خودت محافظت کن، غزه!/از این همه گل مراقبت کن، غزه!
تا لحظه زیبای شکفتن در خون/با جان و تنت مقاومت کن، غزه!

جدیدترین ها