جهش تولید | دوشنبه، ۵ آبان ۱۳۹۹

روز قلم - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

روز قلم

Loading the player...

ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ
"ن، سوگند به قلم، و آنچه را با قلم مي‏نويسند" سوره مبارکه قلم
حمد و سپاس خداوند بلند مرتبه را که نوشتن با قلم را آموخت. سلام و درود بر آن بنده خداوند که برای رضای او قلم فرسایی می کند و وای بر کسی که به خاطر حکمی بیهوده، مقام و منزلت، شهرت و مادیات و مغایر با رضای خداوند قلم در دست می گیرد.

در طول تاریخ نزاع و کشمکش بین حق و باطل با جنگ و بوسیله قلم صورت پذیرفته است.
در زمان معاصر بیشترین مبارزه ای که حتی مبارزه های مسلحانه را نیز تحت تاثیر قرار می دهد، مبارزه ای است که با بیان و قلم صورت می گیرد.
در روز قیامت مرکب قلم عالمان با خون شهیدان سنجیده می شود و این نتیجه بدست می آید که مرکب قلم عالمان از خون شهیدان سنگین تر است.
این در حالیست که متاسفانه بسیاری از نویسندگان برای تصاحب مقام و منفعت های دنیوی، برای مخفی نمودن حق و حقیقت به نفع موسسات و سازمانها از قلم خود استفاده می کنند. در حالیکه خداوند بلند مرتبه در کتاب خود به قلم اهمیت داده و به آن قسم خورده است.
بدون شک کسانی که با قلم خود حقیقت را می نویسند، واقعیت را پنهان نمی کنند، برای رضای او حق قلم را ادا می کنند، انسانیت را از باطل به سوی حق، از نادرست به درست و از دروغ به حقیقت دعوت می کنند، اینان بدون شک در نزد خداوند از درجه و مقام یکسانی با شهیدان برخوردار خواهند بود.

در کشورهای مسلمان با وارد کردن تمام حامیان خود و قلم فرسایان سودجو به میدان، نسبت به سرکوب خشم و انزجار مردم مسلمان عقب نشینی نکرد. اما موضوعی است که نسبت به آن ناآگاهند، ما پیامبر خود را خیلی بیشتر از جان خود، مادر، پدر و عزیزانمان دوست داریم و امتی هستیم که حاضریم در راه او بدون هیچ تاملی جان ومال خود را فدا کنیم. زبان بدبختانی که به عصمت و پاکی حرم او زبان درازی بکنند را از بیخ کنده و به هیچ عنوان اجازه نمی دهیم کسی در مورد ایشان حرمت شکنی بکند. کسی صبر و تحمل ما را نیازماید، چرا که در این جریان نمی توانیم از نعمت صبر و تحمل برخوردار باشیم، در حد و شان کسی نیست که ما مسلمانان را به پیروی از عقل سلیم دعوت نماید.