جهش تولید | چهارشنبه، ۸ بهمن ۱۳۹۹

روز خبرنگار - نمایش محتوای مجازی

 

 

تولیدات و آثار

روز خبرنگار

روز خبرنگار


دانلود

روز خبرنگار

در هفدهم مرداد ماه سال 1377، محمود صارمی خبرنگار خبرگزاریِ جمهوری اسلامی، به همراه هشت نفر از اعضای کنسولگری ایران در مزار شریف افغانستان به دست گروهک تروریستی طالبان به شهادت رسید. به همین مناسبت، شورای فرهنگ عمومی، هفدهم مرداد ماه هر سال را به عنوان «روز خبرنگار» نامگذاری کرد.

آدرس کوتاه :