جهش تولید | شنبه، ۳ آبان ۱۳۹۹

روزی که شاه در رفت - تولیدات فضای مجازی

 

 

تولیدات فضای مجازی

روزی که شاه در رفت

26 دی سال 57 محمدرضا پهلوی از ایران فرار کرد.

۲۶ دی ماه سالروز فرار محمد رضا پهلوی از کشور است. روزی که مردم انقلابی بیش از پیش به پیروزی خود امید وار شدند تا ثمره تلاش خود را در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ دیدند.

 

 

 

 


جدیدترین ها