جهش تولید | دوشنبه، ۵ آبان ۱۳۹۹

روزهای برفی در پشتکوه - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

روزهای برفی در پشتکوه

{rsmediagallery tags="poshtkooh" limit="21" }

منطقه پشتکوه در شهرستان فریدونشهر واقع در جنوب غرب استان اصفهان یکی از زیباترین و خوش آب و هوا ترین مناطق ایران می باشد.البته این منطقه به دو قسمت اول و دوم تقسیم شده است که قسمت اول از آبریز گردنه ی گله نر شروع که به ترتیب شامل روستا های چالچرانه-کولاب - خوش میوه - عباس آباد – گوه – دهنو – دستگرد - بهرام آباد – حبیبک – عنایشت - دره چیله - بابا خسرو – طرزه- آبچک – بندر- خرم دره – خاکپری – وارنا – تبر – هیران -دهستان مصیر – همه – پشندگان – زمستانه و به روستای کمران ختم می شود و قسمت دوم هم به نام پشتکوه دوم از آبریز گردنه ی کلوسه شروع می گردد که به ترتیب شامل روستا های کلوسه - وستگان – کاهگان سفلی (کاهگان السادات) – کاهگان علیا (کاهگان سرلک چیوایی ها) – دورک – کاهگانک و به روستای وزوه ختم می شود.
وجودمناطق جنگلی محدوده ی روستاهای چالچرانه وکولاب وخوشمیوه گوه ودستگردودرختان جنگلی حفاظت شده ی روستای پشندگان وازهمه مهمترمنطقه ی جنگلی هوروی روستای مصیرکه دردوطرف رودخانه ی هورو واقع شده ودارای درختان میوه  مباشد شایان ذکر است وهرکدام بصورت جداگانه قابل معرفی وتوصیف است.
چشمه ی پازنون که ازدل کوهی درقسمت شرقی روستای گوه به رودخانه سرازیر شده وهم اکنون درشرف انتقال به کارخانه ی آب معدنی درحال احداث درآن روستامیباشدزیبایی خاصی به ان قسمت بخشیده است.
درحواشی رودخانه ی گوه که ازشرق به غرب درحرکت است ازمحدوده ی باغ بامیر تا باغ دالووتنگ خوشمی درختان جنگلی بسیاری روییده است ودارای تنوع خاصی است ودرفصول بهار و تابستان است  را حتگاه خوبی برای دوستداران طبیعت ودل خستگان شهری است البته نظربردرختان بلوط حواشی روستاهای چالچرانه ودستگرد نیزخالی ازلطف نیست.
پشتکوه در زمستانها شاهد ریزش برف این نعمت الهی است که طبیعت منطقه را زیبا تر از پیش می کند وجلوه های قشنگی پدید می آورد.
در پی بارش سنگین برف و وزش باد و کولاک تردد وسائل نقلیه در مسیرهای  مواصلاتی شهرستان فریدونشهر فقط با زنجیر چرخ  و تجهیزات زمستانی امکان پذیر می باشد.