جهش تولید | یک‌شنبه، ۴ آبان ۱۳۹۹

روزنامه های ایران.....14 بهمن 57 - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

روزنامه های ایران.....14 بهمن 57

Loading the player...

روزنامه های ایران.....14 بهمن 57
اطلاعات : شنبه 14 بهمن 1357 در باره  وقایع جمعه 13 بهمن 1357 این چنین آمده است :
نوفل لوشاتو: قلب ایران در اینجا می تپد .یک مشت ازخاک فرانسه از سوی ساکنان نوفل لوشاتو  به امام خمینی
هدیه شد ..متن کامل سخنان امام خمینی در بهشت زهرا .. امام : به مبارزه ادامه دهید .
کیهان 14 بهمن ، مصادف 5 ربیع الاول1399 ، چگونه اقیانوسی از مردم به راه افتاد .... سراسر تهران ،از آن سو های فرودگاه
مهر آباد در غربی ترین نقطه پایتخت تا ماوراء بهشت زهرا در دورترین نقطه جنوبی آن به یک  اقیانوس عظیم  انسانی تبدیل شده بود
یک ،دو ، پنج  وبه قول کسی که سراسر مسیر را پیموده بود 10 میلیون انسان این اقیانوس طوفنده  و پرخروش را پدید آوردند
هر روز تعداد زیادی از مردم شهر به دیدن امام خمینی می رفتند.


Iran's Persian date Bahman 57 ..... 14

Ettelaat: Saturday, Persian date Bahman 14 1357 in event on Friday, Persian date Bahman 13 1357 It reads:

Nofel Loshato heart beats in here., A handful of soil from the French residents Loshato to Imam Khomeini Was a gift.


Cosmos Persian date Bahman 14, 1399 marks the 5th Rabi Awwal,


How the ocean to the left ....


Across Tehran, the other side of the airport.


Mehrabad the westernmost point of the cemetery beyond the farthest south of the capital until it was turned into a vast ocean of human


One, two, five and ten million people were put who traveled across the ocean roaring created


Every day a large number of people went to see Imam Khomeini.