روزشمار انقلاب

روزشمار انقلاب نام برنامه ای استکه هر روز در ایام الله دهه فجر ساعت 8:55 از رادیو اصفهان شنیده می شود.

Loading the player...
عوامل تولید:

گوینده: دکتر اصغر منتظرالقائم        

تهیه کننده :شهاب الدین باقری دولت آبادی

تاریخ تولید: 1399