جهش تولید | چهارشنبه، ۳۰ مهر ۱۳۹۹

رنگ و نور - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

رنگ و نور

Loading the player...

نور ، همان تابش الکترو مغناطیسی است که به چشم انسان به صورت مرئی می رسد . نور در فارسی به نام پرتو شناخته می شود . برخی از اندیشمندان و دانشمندان از جمله اسحاق

نیوتن نور را ذرات کوچکی می دانست که در محیط همگن و در امتداد خط مستقیم منتشر می شود . در واقع نور حرکت موجی از ذرات درخشان است که در تمام جهات پخش می گردد

. زیبایی نور دوچندان می شود زمانیکه به جسمی رنگین می تابد . تلألو آن بسیار تماشایی است ، زیرا که یاد آور نام الهی است و روح پاک آسمانی . آنچه بصیر چشم است و

روشنایی بخش محفل ، نور است . او آموزگار تاریکی ها و جلابخش فطرت آدمی است . در این تصویر می توانی از زمان عبور کنی به سرعت نور و انعکاسی یابی رنگین کمانی .

بنشین به تماشای این همه زیبایی . در این تماشا خانه رنگین کمانی با خود می پرسم اگر تو نبودی ای نور ، من در این کرانه چه می کشیدم در این لحظه های زرد و نارنجی .کوچه باغ

پاییزی را به تماشا بنشین در این انعکاس روحانی . بنشین و ببین که چگونه لحظه های تار و سکوت بی اختیار را نرم و لطیف بر بوم احساس منقش می سازد و تو را مسحور این دنیای

رنگین می کند .