جهش تولید | دوشنبه، ۵ آبان ۱۳۹۹

رنگ آمیزی اسب - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

رنگ آمیزی اسب

Loading the player...


رنگ آميزي برنز يکي از تکنيکهاي رنگ آميزي است در مرحله اول رنگ آميزي مشکي انجام مي شود و بعد خشک شدن به مرحله بعد که يک تاچ برنز است که قهوه اي متاليک است و تاچ در عمل به معني رنگ آميزي است که رنگ زيرين به صورت شفاف پيدا باشدو تاچ پر يعني رنگ اميزي با شفافيت کمتر و روي يال و دم اسب با رنگ طلايي ويا گلد فينگر استفاده شود و رنگ طلايي به بعضي از جاهاي آن انجام مي شود و بصورت خيلي ساده رنگ فلز بر روي اسب ما ايجاد مي شود و حتي مي توان اين تکنيک را برروي جاهاي ديگر مانند قاب و لوستر و يا قسمتي از ديوار استفاده مي شود و برنزي مي شود